เลือกตั้ง 62 : ซูเปอร์โพล เผยปชช. 98% อยากให้บ้านเมืองสงบสุข

31 มี.ค. 2562 เวลา 6:45 น.

"ซูเปอร์โพล" ระบุประชาชนกว่า 98% อยากให้บ้านเมืองสงบสุข และขอให้รอผลคะแนน100%ก่อนตั้งรัฐบาล

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ความสงบสุขของบ้านเมือง” พบว่า 82.7% ระบุ ควรรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ หลัง 9 พฤษภาคม ในขณะที่17.3% เห็นว่า ควรจัดตั้งรัฐบาลทันที นอกจากนี้ 85.9% อยากเห็นความรัก ความสามัคคีของคนในชาติมากกว่า ขณะที่ 14.1% อยากเห็น รัฐบาลใหม่ มากกว่า

นายนพดล กล่าวว่า สิ่งที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็น 98.2% ต้องการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากกว่า ในขณะที่มีเพียง 1.8% เท่านั้นที่ต้องการรักษาพรรคการเมืองที่ชอบมากกว่า ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนรอได้ เพราะถ้ารอแล้วจะทำให้ได้คนดีปกครองบ้านเมืองทำให้ประเทศชาติสงบสุข แต่ในระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดปัญหาอุปสรรคในการทำมาหากิน ลดความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ธุรกิจก้าวเดินต่อได้ดี ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรการดีๆ ต่อการทำมาหากิน รัฐบาลและ คสช. ต้องรีบประกาศออกมา ผลที่ตามมาคือ โอกาสที่บ้านเมืองจะวุ่นวายก็ลดน้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับความวุ่นวาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด