ข่าว

วีระพร้อมทวงคืนสมบัติชาติ

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) – นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนประเทศ ว่า ตั้งแต่ปี 2508 ไทยได้โบราณวัตถุคืน 19 ครั้ง จำนวน 1,024 รายการ ได้คืนจากสหรัฐอเมริกา 14 ครั้ง 851 รายการ และได้ร่วมมือกันเป็นระยะ ขณะนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตามพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ พบว่ามีโบราณวัตถุที่ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือสถานศึกษา 133 รายการ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้ ที่มีผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานร่วมมือกัน จะดำเนินการทำรายการที่ค้นพบ และสำรวจว่าของที่ปรากฎในประเทศ เคยอยู่ที่จุดใดในประเทศไทย ทำทะเบียน รูปพรรณสัณฐาน และรูปถ่าย เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลไปประสานนำโบราณวัตถุกลับประเทศ ภายใต้กฎบัตรของยูเนสโก คือ คอนเวนชัน 1970 ที่ให้ประเทศเจ้าของนำหลักฐานมาเรียกคืนได้ เช่น กรณีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่ปรากฎอยู่ที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ ทั้งนี้คณะกรรมการจะนัดประชุมภายในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เพื่อเดินหน้าทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายวีระ กล่าวว่า โบราณวัตถุทั้ง 133 ชิ้น ที่พบในต่างประเทศ ยังมีหลักฐานไม่ครบว่าเคยอยู่ในประเทศ แต่มี 2 ชิ้น คือทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหลักฐานชัดเจนปรากฎตีพิมพ์ในหนังสือเกี่ยวกับศิลป โดยม.จ.สุภัทรดิส ดิสกุล เคยสำรวจไว้ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้กลับคืนมาก่อน ทั้งนี้การขอคืนโบราณวัตถุไม่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน เพราะเป็นเรื่องขอความร่วมมือตามหลักสากลและความจริงใจต่อกัน เพื่อให้วัตถุโบราณกลับประเทศต้นทาง ซึ่งสหรัฐฯก็ส่งคืนมาให้2 ครั้ง อาทิ วัตถุโบราณบ้านเชียงฯ โดยไม่สอบถามถึงหลักฐานเพราะเชื่อมั่นว่าเป็นโบราณวัตถุของไทย เช่นเดียวกับไทยเคยคืนให้กลับเพื่อนบ้านถึง 4 ครั้ง