น้ำในเขื่อนเหลือน้อย! จนซากวัดเก่าโผล่ ในรอบ 20 ปี

24 ก.ค. 2562 เวลา 1:21 น.

น้ำในเขื่อนวิกฤตหนักปริมาณน้ำลดต่ำจนทำให้ซากวัดเก่าที่เคยจมอยู่ใต้เขื่อนโผล่พ้นน้ำและประชาชนสามารถลงไปเยี่ยมชมได้

จากสถานการณ์ในในปัจจุบันที่หลายเขื่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ได้โพสต์ภาพที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนเริ่มไม่ปกติให้เห็น พร้อมข้อความว่า วัดเก่าโผล่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์....

น้ำในเขื่อนเหลือน้อย! จนซากวัดเก่าโผล่ ในรอบ 20 ปี

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ฯ ในปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 -22 ก.ค. 61=345 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 -22 ก.ค. 62=0.76 ล้านลบ.ม.ระดับน้ำ วันที่ 22 ก.ค. 61 +37.65 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 260.05 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 27.09% และวันที่22กค.2558 +33.49ม.รทก. ปริมาณน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 4.10%(เป็นปีที่เคยเกิดขึ้น น้ำน้อยที่สุด) แม้ว่าน้ำในเขื่อน ณ วันนี้มี 44 ล้าน ลบ.ม. ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำ โดยส่งช่วยด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 700,000 ลบ.ม. สามารถส่งได้ต่อเนื่องทุกวัน และคาดว่าต้น สิงหาคม จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน

น้ำในเขื่อนเหลือน้อย! จนซากวัดเก่าโผล่ ในรอบ 20 ปี

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องตระหนักใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนภาคการเกษตร ขอให้เกษตรกรรอใช้น้ำฝนในการทำนา และขอให้ใช้แนวทางโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(โคก หนอง นา โมเดล) เพื่อน้อมนำ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับใช้ สร้างความยั่งยืน มั่นคงกับเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่งพาตนเอง โดยเฉพาะด้านน้ำ

น้ำในเขื่อนเหลือน้อย! จนซากวัดเก่าโผล่ ในรอบ 20 ปี

จากเหตุการณ์ปริมาณน้ำเหลือน้อย ทำให้วัดหนองบัว(ใหญ่)ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม 20 ปี ทำให้เห็นวัดหนองบัว(ใหญ่)ได้ชัดเจน เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2558 และครั้งนี้ เป็นครั้งที่2 ที่ประชาชนสามารถลงชม วัดเก่าจมน้ำ สามารถชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระดับน้ำที่ไม่สามารถจะลงไปได้

น้ำในเขื่อนเหลือน้อย! จนซากวัดเก่าโผล่ ในรอบ 20 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด