จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

26 ก.ค. 2562 เวลา 8:11 น.

โครงการ จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”ส่งมอบสวน “ Pocket Park  ”ปอดแห่งใหม่” ตามชุมชนอีก 3 สวน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี (โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “Pocket Park ปอดแห่งใหม่”

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

โดยทาง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน ได้จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยจำนวน 3 แห่ง ในชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย, ชุมชน123 คลองเตย เขตคลองเตย จำนวน 2 แห่ง และชุมชนแห่งที่ 3 ที่ชุมชนวัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ เขตสามเสน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

เพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย  นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆ ให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย  จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 11 สวน ใน 11 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 12-14 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือ ในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ส่งมอบสวนที่เสร็จแล้ว รวมทั้งหมด 14 สวน

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งมอบปอดแห่งใหม่ สวน Pocket Park

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด