ข่าว

ลุย! ตลาดอาเซียน สร้าง ASEAN Branding สู่เวทีโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเวทีให้นักธุรกิจมีศักยภาพของไทย หารือกันเพื่อ หนุนสร้าง ASEAN Branding เป็นฐานสู่เจ้าของแบรนด์บนเวทีการค้าโลก

โดย นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) แต่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จึงต้องยกฐานะขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรด์ที่ยั่งยืน  จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 เพื่อสร้างศักยภาพด้วยแนวคิด ASEAN Branding เป้าหมายนั้นเพื่อบอกให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับรู้ว่า อาเซียนเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพระดับโลกมาเป็นเวลานาน แต่ที่ผ่านมาเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตให้กับเจ้าของ  แบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ จากทั่วโลก ผนวกกับฐานประชากรในอาเซียนที่มีมากถึง 600 ล้านคนเป็นฐานที่จะก้าวกระโดดไปสู่เวทีการค้าโลก

“เป้าหมายการสร้าง ASEAN Branding ในโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 มีผู้เข้าร่วมนี้ 70 คนจากกลุ่มประเทศ CLMVT รวมทั้งเชิญนักธุรกิจชั้นนำจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ร่วมโครงการปีนี้ และถือเป็นกลุ่มนักธุรกิจระดับแนวหน้าของแต่ละประเทศประมาณ 70% ส่วนที่เหลือ 30% จะเป็นกลุ่มข้าราชการระดับสูงของแต่ละประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศไทยเข้าร่วมประมาณ 20 คน”นายวิทยากรกล่าว

นายวิทยากรกล่าวว่า ความสำเร็จก่อนหน้า 2 ครั้งที่ผ่านมา เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT เป็นอย่างดี  เช่น มีงาน THAIFEX ปลายปี 2518 เครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการตอบรับทันทีที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้เพราะได้มีการพูดคุยระหว่างผู้เข้าอบรมในโครงการนี้ที่มีสายสัมพันธ์นักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม THAIFEX จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจของแต่ละคนแน่นอน