ตลาดรถไฟรัชดา

29 ม.ค. 2563 เวลา 18:06 น.

ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ

ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ตลาดรถไฟรัชดา 1ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนปักหมุดไว้เป็นที่เที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ โดยช่วงนี้ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากเดิม แต่เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนักท่องเที่ยว จากการสอบถามมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์