การไฟฟ้านครหลวง ห่วงใย เตือนอันตรายการทำงานใกล้แนว สายไฟฟ้าแรงสูง

19 มิ.ย. 2563 เวลา 7:16 น. 3

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อาจเป็นอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

การไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จึงแนะนำให้ระมัดระวังในการทำงานใกล้แนว สายไฟฟ้าแรงสูง โดยศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะฝนตกหรือเปียกชื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

นางสาว ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวงซึ่งทำหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้กับแนวสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA สืบเนื่องจากปัจจุบันมีสถิติผู้ได้รับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใกล้กันกับสายไฟฟ้าบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เกิดจากการที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานนั้น ขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง จนอาจทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต และทุพพลภาพ ขึ้นได้ ที่ผ่านมา MEA ได้มีการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสาร ผู้ทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้ประกอบการรถเครน ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา และผู้รับเหมาที่ประกอบกิจการรับต่อเติมอาคารบ้านเรือนในเขตพื้นที่จำหน่ายของ MEA ให้ตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

การไฟฟ้านครหลวง

MEA จึงแนะนำให้ระมัดระวังในการทำงานใกล้แนว สายไฟฟ้าแรงสูง โดยศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะฝนตกหรือเปียกชื้นซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

สำหรับระยะห่างที่ปลอดภัยสำหรับป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้น MEA กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟฟ้า และเป็นฉนวนไฟฟ้า ยิ่งมีลูกถ้วยมากแสดงว่าสายไฟฟ้านั้นมีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน จึงทำให้ระยะห่างของป้ายโฆษณากับเสาไฟฟ้าก็จะต้องมีระยะห่างมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้

ป้ายโฆษณาบนอาคารพาณิชย์

  • ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
  • ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.8 เมตร
  • ลูกถ้วย 2-3 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 1.5 เมตร โดยที่ตัวระเบียงอาคาร จะต้องห่างจากลูกถ้วย 1.8 เมตร

ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด

  • ลูกถ้วย 7 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.30 เมตร
  • ลูกถ้วย 4 ชั้น ต้องมีระยะห่างมากกว่า 2.13 เมตร

ทั้งนี้ การพาดสายสื่อสารหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดใด บนเสาไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าของ MEA จะต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานเนื่องจากอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างได้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหมวก ใส่ถุงมือ สวมรองเท้า ชุดแต่งกายตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ กรณีมีการก่อสร้างอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, ป้ายโฆษณา ใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ต้องแจ้งให้ MEA ทราบทุกครั้ง เพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

หากประชาชนท่านใดก็ตาม พบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด เสียหาย หรือไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ สามารถแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, [email protected] : @meathailand, Twitter : @mea_news

รวมถึงยังสามารถแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกแห่ง และยังแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living

ช่องทางติดต่อการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สามารถกดไปได้หลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3655052637855180/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5397

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1273842598763847680?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=63112

▶️ Line OA: https://gnews.apps.go.th/news?news=63112

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด