กรมการปกครอง ช่วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ยกเว้นค่าธรรมเนียม ปีละ 40 บาทต่อห้อง

15 ก.ค. 2563 เวลา 6:27 น. 2

กรมการปกครอง ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สู้โควิด 19 ยกเว้นค่าธรรมเนียมปีละ 40 บาทต่อห้อง

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ได้ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565

 อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวต่อไปว่า แต่โรงแรมที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต้องจ่ายตามปกติ

กรมการปกครอง ช่วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ยกเว้นค่าธรรมเนียม ปีละ 40 บาทต่อห้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด