Breaking การเมือง

 “ภัทรศักดิ์” ชี้กฎหมายนักการเมืองใหม่ตามเช็คบิลพวกหนีคดี

ประธานกรรมาธิการ แก้ พ.ร.บ.คดีอาญานักการเมือง ยืนยันกฎหมายใหม่ไม่มีผลย้อนหลังคดีที่ศาลตัดสินไปแล้ว แต่จะมีผลบังคับใช้กับคนที่หนีคดี และไม่หมดอายุความอีกด้วย

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ปธ.กมธ.ร่างพ.ร.บ.คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนช.

วันที่ 19 ก.ค. 60- สำหรับปมร้อน…กฎหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ ล่าสุด นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยรายละเอียดและขั้นตอนผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลนำมาใช้บังคับย้อนหลังกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสินไปเรียบร้อย ดังนั้นหากจำเลยหลบหนีคดีจนเกินอายุความคดีแล้ว ก็เสมือนว่าได้พ้นโทษไปแล้ว เนื่องจากการตีความกฎหมายทั้งเรื่องโทษและอายุความ ต้องไม่เป็นไปในทางที่เป็นผลร้ายต่อจำเลย ส่วนคดีที่ถูกศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว และคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณา ศาลยังไม่มีคำพิพากษาตัดสิน ถือว่าเข้าข่ายบังคับใช้ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้