กกต.ยื่นศาลรธน. ตีความกฎหมายลูกวันนี้ 

21 ก.ค. 2560 เวลา 5:24 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กกต.เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก กกต. 2 ประเด็น วันนี้ ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งระบุ ไม่กระทบโรดแม็พเลือกตั้ง

วันที่ 21 ก.ค. 60 - รายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและคดีกกต. จะเดินทางไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 2 ประเด็น คือ ในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ประเด็นการตัดอำนาจ กกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบ และมาตรา 27 เรื่องการที่ กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง ต้องมอบให้ส่วนราชการ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ประเด็น ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญรัฐบาลจำเป็นต้องขอพระราชทานกฎหมายฉบับดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจึงทูลเกล้าฯ ขึ้นไปใหม่ เพื่อทรงลง พระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้โรดแม็พการ เลือกตั้งเปลี่ยนไป เพราะยังมีเวลาการดำเนินการอีกมาก เนื่องจากยังเป็นช่วงต้นของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด