แบงก์ชาติปรับเกณฑ์ใหม่ สกัดหนี้เสีย+ลดดอกเบี้ย2%

26 ก.ค. 2560 เวลา 8:35 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (26 ก.ค. 60) - นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศปรับปรุงเกณฑ์การกำกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และ สินเชื่อบัตรเครดิต สำหรับลูกค้ารายใหม่ หลังจากสินเชื่อดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นหนี้ NPL มากขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.9-3 ของสินเชื่อรวม

โดยมาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต ได้กำหนดวงเงินรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ให้สถาบันการเงินให้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ ส่วนรายได้ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินได้ไม่เกิน 3 เท่า และ รายได้ เกิน 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่า และยังปรับลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงมาจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 18 ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคล ปรับลดวงเงินสินเชื่อระ ดับรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ให้ได้ไม่เกิน 1.5 และรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ไม่เกิน 3 ราย ส่วนรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่า แต่ยังคงเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไว้เท่าเดิม โดยมาตรการดังกล่าวให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป

ในปีที่ผ่านมา คนไทยมีสัดส่วนเป็นหนี้สูงขึ้น จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 หรือเฉลี่ย 150,000 บาทต่อคน และ คนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย โดยประมาณ 3 ล้านคนเป็นหนี้ NPL จึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด