บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร

19 ต.ค. 2563 เวลา 17:02 น.

บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา

บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา บรรยากาศม็อบ #19ตุลาไปเกษตร นิสิตและประชาชนร่วมกันเปิดแฟลช และมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกเกษตร #ม็อบ19ตุลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด