svasdssvasds

ทหารมาช่วยแล้ว วางกระสอบทรายกันน้ำท่วม

ทหารมาช่วยแล้ว วางกระสอบทรายกันน้ำท่วม

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำเหนือเอ่อท่วมพื้นที่ฟันหลอ หรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ

งานนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังของทหารมาร่วมช่วยกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร วางแนวกั้นน้ำ จุดฟันหลอ จุดเสี่ยงตามแนวริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมเกือบ 3 กิโลเมตร  ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทราย ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ระดับน้ำ

พื้นที่นี้มักจะมีน้ำปัญหาน้ำเอ่อท่วมเป็นประจำ จึงได้เร่งวางกระสอบทรายไปแล้วตามจุดเสี่ยงต่างๆได้มีการวางแนวกระสอบทรายไว้แล้วเสร็จในหลายพื้นที่ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจดูเตรียมการความพร้อมบรรจุกระสอบทรายและวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำ ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น ทหารและเจ้าหน้าที่ กทม ช่วยกันวางแนวกั้น

สำนักการระบายน้ำ ระบุว่า ปกติแผนป้องกันน้ำท่วมในทุกปี จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน เพราะน้ำจะหนุนสูงในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หรือในช่วงเทศกาลลอยกระทง แต่ปีนี้ปรับแผนให้เร็วขึ้น เนื่องจากน้ำหนุนสูงเร็วขึ้นกว่าเดิม จึงปรับเปลี่ยนแผนป้องกันน้ำให้เร็วขึ้น

ทหารมาช่วยแล้ว วางกระสอบทรายกันน้ำท่วม พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง พื้นที่รอบๆจุดฟันหลอและจุดเสี่ยง

related