Spring News

"ศรีสุวรรณ"จ่อนำสหภาพพนักงานการบินไทย ร้องนายกฯ ค้านแผนการผ่าการบินไทย

02 พ.ย. 2563 เวลา 3:27 น.

ศรีสุวรรณ จ่อนำสหภาพพนักงาน บ.การบินไทย ร้องนายกฯ ค้านแผนการผ่าการบินไทย ซึ่งกำลังจะถูกรัฐบาลผ่าตัด-รื้อโครงสร้างบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)แบบยกเครื่องใหญ่

2 พ.ย.2563  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ด้วยสหภาพพนักงานบริษัทการบินไทย ได้มาร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ช่วยปกป้องดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งกำลังจะถูกรัฐบาลผ่าตัด-รื้อโครงสร้างบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)แบบยกเครื่องใหญ่ โดยจะแยกหน่วยธุรกิจต่างๆออกมาเป็นบริษัทลูก หลังจากที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% ไปแล้วซึ่งมีผลให้การบินไทยมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป ทำให้มีกระบวนการคอรัปชั่นในเชิงนโยบายซ้ำรอยเดิมเหมือนในอดีตนั้น

ทั้งนี้ สหภาพพนักงานบริษัทการบินไทย ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าแม้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มิได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กร ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงาน โดยแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต้องไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกของสหภาพพนักงานบริษัทการบินไทย ต่างให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด

แต่การจัดทำแผนฟื้นฟูของคณะกรรมการฯตามคำสั่งศาลนั้น จะมีการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจ ของบริษัทฯออกจากกัน เช่น แยกฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายครัวการบิน ออกไปเป็นบริษัทลูก ฯลฯ ซึ่งการแยกหน่วยธุรกิจออกไป จะทำให้ไอ้โม่งที่หวังเข้ามาฮุบบริษัทลูกของการบินไทย ทำได้ง่ายขึ้น โดยส่งคนเข้ามาเป็น ปธ.บริษัท/บอร์ด กรรมการบอร์ด ฯลฯ เพื่อเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในบริษัททุกรูปแบบเหมือนการบินไทยในอดีต เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่แพงกว่าความเป็นจริง การตั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงลิ่ว เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การบินไทยเจ๊งมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะถูกนักการเมืองในอดีตเข้ามาปู่ยี่ปู่ยำ ซึ่งกรณีดังกล่าวสหภาพขอคัดค้านเล่ห์ฉลดังกล่าว

การฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ควรจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสหภาพพนักงานฯมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในการจัดทำแผนฟื้นฟู การหารายได้เพิ่มขององค์กร รวมทั้งแนวทางการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น บนหลักการของการรักษาให้กิจการของของบริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รักษาความเป็นกิจการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งปวง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำสมาชิกสหภาพพนักงงานการบินไทยเข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดเผยเล่ห์ฉลของการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่ไม่ชอบมาพากลให้นายกฯทราบ เพื่อขอให้สั่งยั้บยังแผนการฟื้นฟูกิจการที่เป็นการทำลายการบินไทยของชาติต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันอังคารที่ 3 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด