svasdssvasds

Breaking News : “ผู้ว่าโคราช” ยืนยันคำสั่งยกเลิกจัด “บิ๊กเมาน์เท่น”

Breaking News :  “ผู้ว่าโคราช” ยืนยันคำสั่งยกเลิกจัด “บิ๊กเมาน์เท่น”

Breaking News : “ผู้ว่าโคราช” แถลงผลพิจารณาคำอุทธรณ์ ยืนยันคำสั่งยกเลิกจัดคอนเสิร์ต “บิ๊กเมาน์เท่น”

Breaking News :  “ผู้ว่าโคราช” ยืนยันคำสั่งยกเลิกจัด “บิ๊กเมาน์เท่น”

วันที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 17.20 น. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของผู้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต บิ๊กเมาน์เท่น ออกมาแล้ว

ทีมผู้จัด "บิ๊กเมาน์เท่น" แจงยังจัดเหมือนเดิม ยันมีมาตรการคุมโควิดดี

โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แถลงยืนยันคำสั่งยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น ดังเดิม

 

โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามใน “คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา” เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย โดยเนื้อหาโดยสรุประบุว่า ด้วยปรากฏว่าจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ควบคุมโรคติดต่อ ในขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ต big mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ณ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.ในทุกเวที

ผู้ว่าฯ ใช้พรก.ฉุกเฉิน-กม.โรคติดต่อ ปิดบิ๊กเมาน์เท่น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

 โคราช สั่งปิด "บิ๊กเมาน์เท่น" หลังถูกร้องมาตรการโควิด

เปิดไทม์ไลน์ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ เตรียมเข้างาน "บิ๊กเมาน์เท่น"

ผู้ว่าฯ โคราชสั่งยกเลิกคอนเสิร์ต บิ๊กเมาน์เทน ให้ยุติทันที ฝ่าฝืนคุกไม่เกิน 1 ปี

related