svasdssvasds

ทำความรู้จัก วังจันทร์วัลเลย์ Smart City ของไทย

ทำความรู้จัก วังจันทร์วัลเลย์ Smart City ของไทย

เปิดอาณาจักร "วังจันทร์วัลเลย์" เมืองอัจฉริยะของไทย กับเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

หากพูดถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก หลายคนคงมองไปยัง "ซิลิคอนวัลเลย์" ดินแดนที่นับว่าเป็นสรวงสวรรค์ แห่งวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเพรียบพร้อมต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ

ขณะเดียวกันในประเทศไทยเรา เพียงขับรถออกจาก กรุงเทพฯ ด้วยระยะทาง 160 กิโลเมตร ก็จะได้พบกับ "วังจันทร์วัลเลย์" บนพื้นที่ 3,454 ไร่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีให้มีศักยภาพทัดเทียมระดับสากล ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภายใต้การออกแบบขึ้นมาภายใต้แนวคิด Smart Natural Innovation Platform โดยภายในจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและครบวงจรได้แก่

- พื้นที่เพื่อการศึกษา (Education Zone)

ภายใน "วังจันทร์วัลเลย์" เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ผู้มีความสามารถ โดยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตในสายงานนวัตกรรม 
นอกจากนั้นยังมี "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์"  พื้นที่ที่ช่วยต่อยอดการเรียนรู้ครอบคลุมบริเวณ 351.36 ไร่ สำหรับการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้ ระบบบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ป่าเพื่องานวิจัยต่างๆ

และ "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบ Smart Farming

- พื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone)

ภายในพื้นที่ของ "วังจันทร์วัลเลย์" ยังมี ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center: IOC) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

โดยจุดนี้เป็นที่ตั้งของอาคารกลุ่มนวัตกรรม EECi ของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 4 เมืองนวัตกรรม คือ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS), เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS), เมืองนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) และ เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทในกลุ่ม ปตท. และภาคเอกชนอื่นๆ เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่อีกด้วย

ทำความรู้จัก วังจันทร์วัลเลย์ Smart City ของไทย - พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ที่พักอาศัยและสันทนาการ (Community Zone)

สภาพแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่จำเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งในส่วนนี้จึงถูกออกแบบมาอย่างประณีต โดยในโซนนี้จะประกอบไปด้วย โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้าและนันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย พื้นที่สีเขียว สถานที่พบปะสังสรรค์ โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอื่นอย่างครบครัน

ทำความรู้จัก วังจันทร์วัลเลย์ Smart City ของไทย ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าไปมากกว่า 95 %    และทางปตท. เองได้ร่วมกับพันธมิตรเปิดพื้นที่บางส่วน เพื่อรองรับ  “5G Playground”  และ  UAV Regulatory Sandbox  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และ เทคโนโลยี 5G ให้พร้อมสำหรับการทดลอง ทดสอบ นวัตกรรมต่าง ๆ  และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย  
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) : สนับสนุนให้พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์สามารถบินโดรนเพื่อการทดลองและทดสอบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การอนุญาตปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนด 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) : บริหารและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการทดสอบ 5G ในพื้นที่ เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้บริหารจัดการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้การสนับสนุนการดำเนินการ UAV Sandbox ได้อย่างสะดวกและประสบความสำเร็จ ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี ทักษะ ความรู้ด้านการบินโดรนแก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ 
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ทดสอบและ พัฒนาโดรนวิศวกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาสินทรัพย์ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู) : ทดสอบและพัฒนาโดรนลาดตระเวนติดกล้องที่ควบคุมและเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของพื้นที่ 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค) : พัฒนาการทดสอบสู่กล้องตรวจการณ์อัจฉริยะ 5G สำหรับควบคุมจากทางไกลและถ่ายทอดข้อมูลความละเอียดสูง ให้การสั่งการรวดเร็วและภาพที่คมชัด 

โดยผู้ที่สนใจเข้ามาใช้งานพื้นที่ของวังจันทร์วัลเลย์จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี
- ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
- ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ร้อยละ 17 ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชีย
- สมาร์ทวีซ่า สำหรับผู้เชี่ยวชาญและครอบครัว
- พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบในการทำนวัตกรรม (Regulatory Sandbox)
- ศูนย์บริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service)  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
 ปัจจุบัน วังจันทร์วัลเลย์ ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และตอกย้ำความพร้อมของพื้นที่แห่งนี้ตามเจตนารมณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และแผนพัฒนาระบบอัจฉริยะต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]  หรือ www.wangchanvalley.com

related