Spring News

1 กุมภาพันธ์ เปิดจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯเป๋าตัง

21 ม.ค. 2564 เวลา 7:18 น.

สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมมือ ธนาคารกรุงไทย สร้างระบบการจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เปิดให้จองสิทธิและนัดฉีดล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ก.พ. -31 มี.ค. ที่จะถึงนี้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับหน่วยบริการ โรงพยาบาลในระบบบัตรทองได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษามาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 สปสช.ได้ปรับแนวทางบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจัดให้มีช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้าที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง หรือลงทะเบียนผ่าน Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งระบบทั้งหมดพัฒนาโดยความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

จากการนำร่องบริการจองสิทธิและเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบบบัตรทองที่โรงพยาบาลศิริราชผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ในปีที่ผ่านมา ประชาชนให้การตอบรับด้วยดี สปสช.จึงขอการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยช่วยต่อยอดพัฒนาและขยายระบบการจองสิทธิและนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมหน่วยบริการบัตรทองและประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ภายใต้ KRUNGTHAI DIGITAL HEALTH PLATFORM นอกจาก สปสช.แล้ว สำนักงานประกันสังคมก็ได้ขอใช้ระบบการจองสิทธิและนัดหมายฉีดสำหรับการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปด้วย ระบบการจองสิทธิและนัดหมายไม่เพียงอำนวยความสะดวกประชาชนในการจองและนัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้า ยังจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในการบริหารจัดการฉีดวัคซีน ช่วยลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาล ลดความซ้ำซ้อนข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนซึ่งมีทั้งผู้ประกันตน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระบบบัตรทอง

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ปี 2564 กองทุนบัตรทองได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก จำนวน 4 ล้านโด๊ส สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ 6 กลุ่ม และจำนวน 3.5 แสนโด๊สสำหรับหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองตามโควตาที่กำหนด จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม ไปลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองที่เข้ารับการรักษาเป็นการประจำ หรือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปและมีโทรศัพท์มือถือสามารถลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 และกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำหรับหญิงมีครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด