Spring News

โรงพยาบาลสนาม 1 พันเตียงพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว

29 ม.ค. 2564 เวลา 8:53 น.

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 หรือโรงพยาบาลสนาม วัฒนาแฟคตอรี่ (2) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 8 ไร่ พร้อมเตียงผู้ป่วยอีก 1 พันเตียง เพื่อสนับสนุนพื้นที่การรักษาแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมใช้งานแล้ว

วันนี้ (29/1/2564) ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ (2) หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะส่งมอบ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 หรือโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับไปดำเนินการเพื่อการนำผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาดูแลรักษาต่อไป

พร้อมกันนี้ในพิธีทำบุญที่จัดขึ้นยังเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ววัน กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้เป็นแม่ทัพนำทีมบริหารสมุทรสาครสู้กับโควิด 19 อีกครั้ง และกลับมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครทุกแห่ง ซึ่งเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าฯ ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งวันนี้คนสมุทรสาครก็พร้อมใจจนมีโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครถึง 9 แห่งแล้วด้วยกัน

จากนั้นในเวลา 09.00น. เป็นพิธีเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่8 ส่วนเพิ่มเติมวัฒนาแฟคตอรี่ (2) โรงพยาบาลสนาม 1,000เตียง ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯเป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

โรงพยาบาลสนาม 1 พันเตียงพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว

ด้าน นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า"ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่"มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว จำกัดวงการแพร่ระบาด ใช้เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการแต่ไม่มากนัก รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยที่ดินโครงการวัฒนา แฟคตอรี่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 108 ไร่

เดิมได้มีการก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 240 เตียงแต่ยังไม่เพียงพอจึงได้ปรับพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 8 ไร่ เพื่อใช้ เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 8 มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 2 หลังสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้มากกว่า 1,000 เตียงและมีส่วนพื้นที่แยกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีระบบควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำที่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมกันนี้ก็ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการจัดสันทนาการสำหรับผู้ติดเชื้ออีกด้วย โดยงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง22 วัน

โรงพยาบาลสนาม 1 พันเตียงพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว

เตรียมโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัดรับมือโควิด-19

เปิดภาพความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

นายวัฒนา ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า วันนี้ผมอยากจะฝากไปบอกถึงท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ว่าผมทำโรงพยาบาลสนามตามที่รับปากกับท่านไว้สำเร็จแล้ว ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและกลับมาดูความสำเร็จนี้

ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงแห่งนี้ นับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ใหญ่ที่สุด และมีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้ก็จะนำคนไข้ หรือผู้ติดเชื้อเข้ามาไว้ภายในตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป ซึ่งสถานการณ์โดยรวมนั้น เมื่อเราได้โรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง นับรวมกับเดิมที่มีอยู่ และศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร หรือแฟคตอรี่ควอรันทีน(FQ) ที่มีอยู่ ก็เชื่อได้ว่า จะเพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจเชิงรุกแล้วพบเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้

นายธีรพัฒน์ ยังกล่าวในฐานะตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่า "ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว มอบกำลังใจ จากหัวใจของทุกๆ คน ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หายจากอาการเจ็บไข้โดยเร็วไว โดยชาวจังหวัดสมุทรสาครได้ติดตามข่าวของท่านในทุกๆวันจากการแถลงข่าวของโรงพยาบาลศิริราช ผมในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกลับมาทำงานอย่างที่ท่านเคยทำมาเหมือนเดิมในเร็ววันนี้ครับ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด