Spring News

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

29 ม.ค. 2564 เวลา 9:33 น.

ชลบุรียังเที่ยวได้ สถานที่ท่องเที่ยว หลายแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองอย่างดี ในขณะที่ 8 วันแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

 

 จากที่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับคำสั่งจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับที่ 12/64 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564  มีมติให้ ปิดโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรีในจังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าจากที่มีประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการปิดโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้ขานรับนโยบายในเรื่องการปิดโรงแรม ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของสวนนงนุชนั้น ได้ขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการเปิดบริการสวนนงนุชให้กับนักท่องเที่ยวตามปกติ เนื่องจากทางสวนนงนุชสามารถควบคุมสถานการณ์และมีแนวทางป้องกันโควิดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ นอกจากนี้ทางสวนนงนุชเป็นสถานที่โล่งมีการคัดกรองอย่างดี การเว้นระยะห่าง  อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านใกล้เคียงได้พักผ่อนในช่วงสถานการณ์แบบนี้

       

 

 สำหรับการสั่งปิดโรงแรมกับสถานที่เที่ยว เนื่องจากทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับหนังสือจากสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกถึงความเดือดร้อน เนื่องจากยอดจับจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีตัวเป็น 0 ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่หลายราย จึงขอให้รัฐสั่งปิดกิจการโรงแรมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เยียวยา ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ของกระทรวงแรงงาน พนักงานของสถานประกอบการจะไม่ได้รับเงินชดเชย 50% ถ้าหากสถานประกอบการไม่ถูกสั่งปิดโดยภาครัฐ ดังนั้นการที่ภาครัฐสั่งปิดจึงเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยให้พนักงานได้รับเงินชดเชย 

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

     

 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวของชลบุรีนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาเที่ยว พัทยา และ จ.ชลบุรี เพราะในช่วงนี้นอกจากที่พักราคาถูกแล้วโรงแรมชั้นนำในพัทยาได้ออกมาขายอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่เด่นของแต่ละที่ในราคาที่ถูกให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง และยังมีสถานที่เที่ยวอีกหลายที่ที่เปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้สถานการณ์โควิดของจังหวัดชลบุรี ในรอบ 8 วันที่ผ่านมานั้น ไม่มีคนติดเชื้อทางจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้  ซึ่งชลบุรีน่าจะประกาศการคลายล็อก เปลี่ยนสีจากแดงเป็นส้ม

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

สวนนงนุชเปิดเที่ยวปกติ ชลบุรี 8 วันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เตรียมคลายล็อกพื้นที่แดงเป็นส้ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด