Breaking News : ติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

15 ก.พ. 2564 เวลา 4:45 น.

Breaking News : ติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ชาย อายุ 62 ปี อาชีพ ค้าขายผัก จ.อุบลราชธานี และ ชายอายุ 78 ปี เป็น พ่อบ้าน สมุทรสาคร

วันนี้ 15 ก.พ. 2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 2 ราย เป็นรายที่ 81 และ 82 ของละลอกใหม่รายที่ 21 และ 22 

รายละเอียดผู้เสียชีวิต

รายแรกเป็นชาย อายุ 62 ปี อาชีพ ค้าขายผัก อุบลราชธานี โรคประจำตัว เบาหวา ไต ความดันโลหิตสูง

5 ก.พ. ไอแห้ง ไม่มีไข้ 

8 ก.พ. ทรุดลงวันที่

9 ก.พ. ปอดอักเเสบรุนแรง ตรวจพบโควิด

10-13 ก.พ. อาการทรุดลงอย่างรวยเร็ว

14 ก.พ. เสียชีวิต

รายที่ 2 เป็น ชาย อายุ 78 ปี จ. สมุทรสาคร อาชีพ พ่อบ้าน ไม่ค่อยไปไหน

16-17 ม.ค. (ลูกสาว) ผู้ป่วยยืนยันไปเยี่ยม รับประทานอากาหารร่วมกัน

18-21 ม.ค มีอาการ ไอแห้ง เจ็บคอ

22 ม.ค.ไอมากขึ้น ไปที่ รพ.ตรวจพบโควิด และปอดอักเสบอย่างรุนแรง มีโรคประจำตัวหลายโรค ติดเชื้อในกระแสเลือด

7 ก.พ. มีอาการไตวายเฉียบพลัน

13 ก.พ. เสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด