Spring News

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

08 มี.ค. 2564 เวลา 8:23 น. 3

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสมสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ในระหว่าง 6 – 7 มีนาคม 2564 นี้

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือนสี่ หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นายสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมานานทุกปี โดยในปี 2564 นับเป็นปีที่ 31 ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

ทั้งนี้การจัดงานในปี 2564 ยังมี ดร.คฑา ชินบัญชร พรีเซ็นต์เตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวก เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564  ที่ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 แบบ New Normal  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด  -19 การ์ดไม่ตก และในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 04.30 น.มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ สิ้นสุดเวลารับกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เวลา 19.00 น. พร้อม รับประทานข้าวปุ้น หรือขนมจีน ฟรี! 

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด