svasdssvasds

ทำไม ? คนจะทำธุรกิจยุคใหม่ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลูกค้าถึงจะยอมรับ

ทำไม ? คนจะทำธุรกิจยุคใหม่ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลูกค้าถึงจะยอมรับ

การทำธุรกิจยุคใหม่ ใครจะค้าขายอะไร ก็ต้องดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วย เพราะทุกวันนี้ลูกค้าหันไปใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแบรนด์สินค้าเองก็จะต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ผู้คนก็เปลี่ยนไป รวมไปจนถึงโลกแห่งการค้าขาย ทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำให้ นักธุรกิจ คนที่จะค้าขายก็ต้องปรับตัวหลายๆ ด้านไปเชบ่นกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ หนึ่งในนั้นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม เชื่อหรือไม่ว่า ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคม มากขึ้น

โดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือ การมองเข้าไปข้างในของแต่ละแบรนด์ว่ารักษ์โลกหรือไม่ เพราะทั่วโลกกำลังตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ไปยังปลายน้ำ ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น ไม่ก่อให้เกิดขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย การปล่อยของเสียไปในอากาศ  ผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน หรือบริเวณใกล้กับสถานประกอบการ หรือไม่  บางครั้งลูกค้ายุคใหม่ถึงขั้นมองไปจนถึง กระบวนการบริหารจัดการของเสีย แล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือใหม่ไม่ มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  การใช้ภาชนะต่าง ๆ แบบรักษ์โลกย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการดูไปจนถึงเรื่องของการนำสัตว์มาทดลองด้วยหรือเปล่า รวมไปจนถึงกิจกรรม CSR สังคมด้วยก็สำคัญมาก ๆ ในประเด็นนี้

ด้วยเหตุนี้แบรนด์จึงต้องทำตัวให้เป็นคนดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสังคม แล้วผู้บริโภคจะไว้ใจเรา และตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา ตลอดจนถึงการใช้แบบต่อเนื่องยาวไปจนถึงมีความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)  พร้อมบอกเล่ากันปากต่อปากให้มาซื้อสินค้าต่อ หรือมีการแชร์กันเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ก็จะทำให้ลูกค้าเห็นแบรนด์ และรู้จักเรามากขึ้น จนมาสู่ขั้นอยากลองใช้ พอใช้แล้วเกิดความประทับใจก็ใช้ต่อเนื่อง

ดังนั้นใครที่คิดที่จะทำมา ค้าขาย ในยุคนี้อย่างลืมในเรื่องของการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วลูกค้าจะมีความพึงพอใจในแบรนด์สินค้าเรา วันนี้จะขอนำเสนอ5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จากธนาคารกรุงเทพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. Green Business จากภายในสู่ภายนอก
  2. ยกระดับสู่ Green Marketing
  3. สร้างความความแตกต่างของแบรนด์ส่งต่อผู้บริโภค
  4. ปลูกฝังค่านิยมในองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. รักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง
related