svasdssvasds

ด่วน! ศบค.จ่อเสนอปิดสถานบันเทิง 2 สัปดาห์ หลังคลัสเตอร์ทองหล่อระบาด

ด่วน! ศบค.จ่อเสนอปิดสถานบันเทิง 2 สัปดาห์ หลังคลัสเตอร์ทองหล่อระบาด

ด่วน! ศบค.จ่อเสนอปิดสถานบันเทิง 2 สัปดาห์ หลังคลัสเตอร์ทองหล่อระบาด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 เม.ย. 64 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผยถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับ สถานบริการ สถานบันเทิง

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ให้สถานบริการ สถานบันเทิง

- คัดกรองไข้ และอาการของผู้ช้บริการ และ สแกนไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย

- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1-2 เมตร

- ห้ามมีการเต้นรำในสถานบริการ

- ทำความสะอาดพื้นผิวจุตสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิดหรือมือจับประตู ก็อกน้ำ ห้องสุขา โต๊ะ

 

หากสถานบริการ สถานบันเทิง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สั่งปิดเพื่อปรับปรุงอย่างน้อย 14 วัน

-ระดับ 1 พบ ผับ บาร์ พบผู้ติดเชื้อ ผลเป็นบวก สถานบริการ จำเป็นต้องปิดทันที อย่างน้อย 2 สัปดาห์

-ระดับ 2 สถานประกอบการ ติดเชื้อเป็นโซน ผับ 2 ผับ 3 จะมีการปิดเป็นโซน เช่น ทองหล่อทั้งโซน

-ระดับ 3 ผู้ว่าฯ อาจพิจารณาปิดทั้งจังหวัด

ให้เจ้าพนักงานฯ (ปกครอง สาธารณสุข) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทผับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด-19 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด

เพื่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ขอให้มีการตรวจ RT-PCR ในพนักงานประจำร้าน อย่างสม่ำเสมอ

ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความกังวลว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้ทำแบบปุระเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งระวัง สังเกตอาการตนเอง และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ด่วน! ศบค.จ่อเสนอปิดสถานบันเทิง 2 สัปดาห์ หลังคลัสเตอร์ทองหล่อระบาด

 

สำหรับกรณีที่มีพบการระบาดแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ ให้อำนาจผู้ว่าฯ สามารถสั่งปิดสถานบันเทิงทั้งจังหวัดได้ ดังนั้นหากมีการพบการระบาดในจุดใด ขอให้ผู้ให้บริการ พิจารณามาตรการในการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้การระบาดลุกลามต่อไป

สำหรับกรณีร้านอาหาร ยังไม่พบการระบาดในกลุ่มนี้ แต่พบว่า ผู้ป่วยที่ไปสถานบันเทิง มีพฤติกรรมไปร้านอาหารต่าง ๆ ด้วย จึงฝากร้านอาหารต่าง ๆ ช่วยเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นี้ เนื่องจากมีการเดินทางของประชาชน เพิ่มขึ้น

related