7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 4 เสียชีวิต 152 ราย ขอนแก่นมากสุด 8 ราย

14 เม.ย. 2564 เวลา 3:37 น.

ศปถ. รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกรานต์ 2564 วันที่ 4 (10-13เม.ย.) 1,465 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 152 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น 8 ราย สาเหตุหลักดื่มแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว

วันนี้ (14 เม.ย.64) เวลา 10.30 น.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยถึง สถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันตรายช่วงสงกรานต์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ 392 คน

• สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 36.44 ขับรถเร็ว ร้อยละ 28.72

• ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.86

• ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ61.70 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 41.76 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 34.57

• ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 31.91

• ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 27.32

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,913 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,420 คน เรียกตรวจยานพาหนะ350,921 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 70,130 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,950 รายไม่สวมหมวกนิรภัย 17,530 ราย

• โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (16ครั้ง)

• จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ (จังหวัดละ3 ราย)

• จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (17คน)

7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 4 เสียชีวิต 152 ราย ขอนแก่นมากสุด 8 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วันอันตรายสงกรานต์ ในช่วง 4วันของการรณรงค์ (10 – 13 เม.ย. 64)

• เกิดอุบัติเหตุรวม 1,465 ครั้ง

• ผู้เสียชีวิตรวม 152 ราย

• ผู้บาดเจ็บ รวม 1,494 คน

• จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 20 จังหวัด

• จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (65ครั้ง)

• จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น (8 ราย)

• จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (69คน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด