Spring News

7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 3 เสียชีวิต 110 ราย ชลบุรีมากสุด 6 ราย

13 เม.ย. 2564 เวลา 3:37 น. 4

ศปถ. รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์ 2564 วันที่ 3 (10-12เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุสะสม 1,090 ครั้ง เสียชีวิต 110 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 6 ราย สาเหตุหลักขับรถเร็ว รองลงมาดื่มแล้วขับ

วันนี้ (13 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันสามของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 373 คน

• สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.15 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28.35

• ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.63

• ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 58.25 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.08 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 33.51

• ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.15

• ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.74

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,896 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,079 คน     เรียกตรวจยานพาหนะ 343,703 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 65,929 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,210 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 16,553 ราย

• โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (22 ครั้ง)

• จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สกลนคร สุพรรณบุรี (จังหวัดละ 4 ราย)

• จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (21 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (10 – 12 เม.ย. 64)

• เกิดอุบัติเหตุรวม 1,090 ครั้ง

• ผู้เสียชีวิตรวม 110 ราย

• ผู้บาดเจ็บ รวม 1,099 คน

• จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 25 จังหวัด

• จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (49 ครั้ง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด