svasdssvasds

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กรอกข้อมูล BKK COVID 19

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กรอกข้อมูล BKK COVID 19

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ BKK COVID 19 เพื่อประเมินความเสี่ยง และจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบสวนโรค และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กรอกข้อมูล BKK COVID 19

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือ ประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้เข้าไปกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ BKK COVID 19 หรือ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กรอกข้อมูล BKK COVID 19

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล BKK COVID 19 มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน คือการสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ ตามด้วยข้อมูลการเดินทางว่าเดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น เดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ ฯลฯ

ผู้ว่า กทม. แนะประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กรอกข้อมูล BKK COVID 19

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวใน BKK COVID 19 จะใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง ซึ่งหากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำขอแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนอาการ และทำการตรวจหาเชื้อแบบ SWAB หากผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

related