Spring News

คนว่างงานเตรียมเฮ ! จัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างให้

17 เม.ย. 2564 เวลา 10:28 น. 11

คนว่างงาน ตกงาน เตรียมเฮ กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง พร้อมแผนรองรับนตกงานจากโควิด -19 แล้ว ยันว่างงาน ปี 2564 ยืนยันคนว่างงานไม่ถึง 6 แสนคน ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น

วิบากกรรมหนึ่งของผลกระทบจากโควิด -19 คือ ทำคนตกงาน คนว่างงาน กันจำนวนมาก ตำแหน่งงานว่าง เกลื่อนเมือง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางแล้ว ก็ยังมีคนว่างงานอยู่ และได้รับผลกระทบ วันนี้ SPRING จะพามาดูตัวเลขต่าง ๆ จาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ที่โควิด -19 พ่นพิษ ใส่ทุกภาคส่วน เรื่องนี้ถูกเปิดเผย โดย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 39.45 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 38.76 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคบริการ และการค้า 17.50 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 13.48 ล้านคน และภาคการผลิต 7.78 ล้านคน โดยเป็นผู้ว่างงาน 0.59 ล้านคน หรือประมาณ 590,000 คน

ทั้งนี้แบ่งเป็นคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 0.18 ล้านคน และเคยทำงานมาแล้ว 0.41 ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 0.22 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้มีงานทำก็เพิ่มขึ้นถึง 1.1 ล้านคนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด ทั้งกว่าร้อยละ 65 ของคนว่างงาน พบว่ามาจากแรงงานเก่า ซึ่งมีทั้งถูกให้ออกจากงาน ถูกเลิกจ้างจากสาเหตุการปิดกิจการ จากการหมดสัญญาจ้าง และการลาออกเอง และอีกร้อยละ 35 ของผู้ว่างงานเป็นแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ระบบ ที่กำลังหา ตำแหน่งงานว่าง 

เร่งหาตำแหน่งงานว่างช่วยคนตกงานช่วงโควิด จัดหางานเร่งหาตำแหน่งงานว่าง ช่วยคนว่างงาน

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือน ม.ค. – เดือนมี.ค.2564 มีผู้ประกันตนกรณีคนว่างงาน หรือคนที่เดินหน้าหา ตำแหน่งงานว่าง กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม 155,958 ราย และผู้ประกันตนรายใหม่ 84,241 ราย รวมทั้งสิ้น 240,199 ราย แยกเป็นเดือนม.ค. 85,970 ราย เดือนก.พ. 81,064 ราย และเดือนมีนาคม 73,165 ราย ในขณะที่จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานมี จำนวน 119,987 ราย โดยมีการลดจำนวนลงตามลำดับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 เป็นต้นมา

นายไพโรจน์ บอกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้แรงงานมีชั่วโมงทำงานลดลง ทั้งจากสถานประกอบการดำเนินกิจการได้ไม่เต็มที่ การปรับลดกำลังการผลิต การลดการทำงานล่วงเวลา ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมานี้กระทบต่อรายได้ของแรงงานถึง 5.96 ล้านคน กรมการจัดหางานได้รวบรวม ตำแหน่งงานว่าง จากทั่วประเทศ เพื่อผู้ประสงค์จะทำงาน จำนวน 225,207 อัตรา ไว้รองรับ คนว่างงาน คนตกงาน พร้อมกับวางแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน (โครงการ Co Payment) การหาแนวทางเพิ่มการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานนอกระบบ จากการให้เงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ย 0% แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งหมดเพื่อรักษาการจ้างงาน ให้ผู้ใช้แรงงานได้มีงานทำต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ต้องจับตาดูต่อไปสำหรับสถานการณ์ คนว่างงาน คนตกงาน และหารหา ตำแหน่งงานว่าง ให้คนตกงานต่อไปของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด