รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แจ้ง พบผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ทำจนท.เกิดความเสี่ยง

02 พ.ค. 2564 เวลา 2:08 น.

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แจ้งและเปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิดและญาติปกปิดประวัติ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นที่รอตรวจเกิดความเสี่ยง โปรดสังเกตอาการผิดปกติ 14 วัน

ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ระบุข้อความว่า แจ้งผู้มารับบริการทราบ เนื่องจากทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปกปิดประวัติต่อมา โรงพยาบาลตรวจยืนยันพบเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

โดยผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ และไป swab Covid lab เอกชน ไม่ได้รอผล แต่เดินทางมาตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้ป่วยและญาติปกปิดประวัติในส่วนนี้ เนื่องจากต้องการไปตรวจที่ แผนก หู คอ จมูก ต่อมาผล swab Covid lab เอกชน พบเชื้อ ผู้ป่วยจึงแจ้งแพทย์ การกระทำของผู้ป่วยและญาติ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยอื่นที่รอตรวจ และเกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์

timeline ของผู้ป่วยรายนี้ดังนี้

ผู้ป่วยเดินทางมาใช้บริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมาใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆดังนี้ ช่วงเวลาประมาณ 

-08.45-09.00 จุดคัดกรอง

-09.00-10.00 ห้องตรวจโรค ENT

-10.00-10.30 ห้องอาหาร สโมสร รพ.

จากการสอบสวนผู้ป่วยใส่แมสตลอดเวลาที่รับบริการ

หากผู้รับบริการท่านใดมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวและสัมพันธ์กับ time line ของผู้ป่วย

“โปรด สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) หากท่าน มีอาการดังกล่าวกรุณามาพบแพทย์”

ทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มารับบริการ 

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด