Spring News

7 วัคซีนโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเข้าไทย ! อันไหนฉีดฟรี อันไหนเสียตังค์ ?

02 พ.ค. 2564 เวลา 8:57 น. 9

วัคซีนโควิด 19 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าไทยายในปีนี้ มี 7 บริษัทด้วยกัน ซึ่งมีทั้งวัคซีนของรัฐบาลที่ให้บริการฟรี และวัคซีนทางเลือก ที่โรงพยาบาลเอกชนจัดซื้อ ที่ผู้ฉีดต้องเสียค่าใช้จ่าย

จากกรณี SPRiNG ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และเป็นหนึ่งในคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นวัคซีนโควิด 19 ทางเลือก (หมอเฉลิม เผยวัคซีนโควิด 19 ทางเลือก ที่รัฐไฟเขียวให้ รพ.เอกชน จัดหา คืออะไร ?)

หมอเฉลิมได้ให้ข้อมูลว่า วัคซีนทางเลือก จะเป็นวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเอกชนจัดหา ซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่บริษัทเดียวกับที่รัฐบาลได้จัดซื้อมา

วัคซีนโควิด 19

โดยวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อ และกำลังจะจัดซื้อ จะฉีดให้กับประชาชน ซึ่งได้แก่

1. แอสตร้าเซนเนก้า

2. ซิโนแวค

3. กามาเลยา (สปุตนิก วี)

4. ไฟเซอร์

ส่วนวัคซีนทางเลือก ที่โรงพยาบาลได้ติดต่อจัดซื้อ ได้แก่

1. โมเดอร์นา (ผ่านองค์การเภสัชกรรม)

2. ซิโนฟาร์ม (เอกชนดีลกับบริษัทผู้ผลิดโดยตรง องค์การเภสัชกรรมรับรอง)

ยังไม่ชัดเจนว่า รัฐบาล หรือเอกชนจะจัดซื้อ แต่มีการจัดซื้อแน่ๆ

ส่วนที่ยังไม่ชัดเจนว่า จะเป็นโควตาของรัฐบาลหรือเอกชน นั่นก็คือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งหมอเฉลิมบอกว่า ถ้ารัฐบาลไม่จัดซื้อ เอกชนก็จะจัดซื้อ

โดยวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลจัดซื้อ จะฉีดให้ประชาชนฟรี แต่ถ้าเป็นวัคซีนทางเลือก ที่โรงพยาบาลเอกชนจัดซื้อมา ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถเลือกได้ว่า จะฉีดวัคซีนของบริษัทใด

แต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและให้คำแนะนำของแพทย์ด้วย เพราะวัคซีนบางตัวอาจเหมาะสมกับคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่เหมาะสมกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง (สรุปให้ “วัคซีนโควิด 19 ทางเลือก” ต่างจากวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อ อย่างไร ?)

แพทย์

ราคาค่าบริการ วัคซีนทางเลือก

ศ.ดร.นพ.เฉลิม  ได้ให้ข้อมูลว่า ราคาค่าฉีดวัคซีน ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดที่ชัดเจน แต่มีหลักการคร่าวๆ ว่าในคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อตกลง วัคซีนทางเลือก ขอให้เป็นราคาควบคุมในอัตราเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติราคาวัคซีน 1 พันบาท บวกค่าบริการในการฉีด บวกค่าประกัน หากยี่ห้อเดียวกัน ราคาก็จะเท่ากัน ในทุกๆ โรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการ 

วัคซีนโควิด 19

ที่มา : ที่มา : ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และเป็นหนึ่งในคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด