ส่องมาตรการเยียวยา"โควิดรอบ3" เราชนะ-เรารักกัน-คนละครึ่ง มาตามนัด!

05 พ.ค. 2564 เวลา 9:26 น. 77

ข่าวดี ! ครม.ไฟเขียว มาตรการเยียวยา"โควิดรอบ3"จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท "เราชนะ" "ม33เรารักกัน" ให้ใช้สัปดาห์ละ 1,000 บาท มาตรการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ให้ E-Voucher ไม่เกิน 7000 บาทต่อคนใช้จ่ายช่วยเดือน ส.ค. - ธ.ค. นี้ แถมยังมีการช่วยเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ อีกด้วย

โดยที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิดรอบ3 ช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

ไม่เพียงเท่านี้มาตรการเยียวยาโควิดรอบ3 ยังมีมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

1.มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.)

พ่อค้าแม่ค้าเฮ ครมเคาะหลายโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ พ่อค้า แม่ค้าเฮ ครมเคาะหลายโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ

2.มาตรการเยียวยาโควิดรอบ3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูงได้แก่ มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3000 บาทต่อคน

อีกทั้งยังมีมาตรการเยียวยาโควิดรอบ3 ใหม่ๆ คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ขึ้นมาอีกโดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยเอประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วง ก.ค. - ก.ย.2564 ไปใช้จ่ายในเดือน ส.ค. -ธ.ค.2564

ส่องมาตรการเยียวยา"โควิดรอบ3" เราชนะ-เรารักกัน-คนละครึ่ง มาตามนัด!

ทั้งนี้โครงการนี้ถือว่าเป็นมาตรการเยียวยาโควิดรอบ3 อันใหม่นี้คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน ในส่วนของการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ มีดังนี้ ค่าไฟ บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไม่เกิน 150หน่วย/เดือน ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้น้อย หรือเท่ากับบิล เม.ย.2564  คิดตามจริง  , ใช้เกินบิล เม.ย.64 คิดตามเกณฑ์ที่กำหนด,กิจการขนาดเล็กใช้ฟรี 50หน่วยแรก ส่วนค่าน้ำ ลด10% เฉพาะบ้าน-กิจการขนาดเล็ก (บิล พ.ค.–มิ.ย.64)

ครม.ช่วยค่าน้ำ ครม.ช่วยลดค่าน้ำ

ช่วยลดค่าไฟประชาชนได้รับผลกระทบโควิด ช่วยลดค่าไฟประชาชนได้รับผลกระทบโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด