Spring News

พาส่อง 6 สถิติสำคัญ เหตุไฉน รัฐถึงต่อโครงการเราชนะ เยียวยาโควิดอีก

21 เม.ย. 2564 เวลา 8:16 น. 11

ก็ได้รับข่าวดีกันไปแล้ว หลัง ครม.ไฟเขียว โครงการเราชนะ ต่อเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้จะพาส่อง 6 สถิติสำคัญ ว่าเหตุไฉน รัฐถึงต่อเราชนะ อีก

- ครม.ไฟเขียวโครงการ “เราชนะ” ต่อ รอรับเลย 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน

เมื่อวาน 20 เมษายน 2564 ก็มีข่าวดีสำหรับใครหลายคน เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ และสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

-ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการเราชนะและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

-ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะจากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่กล่าวเบื่องต้นคือรายละเอียดพอสังเขป ของโครงการเราชนะ ที่จะมีการขยายโครงการนี้ออกไป แต่วันนี้ ... #SPRING จะพามาเปิด 6 สถิติที่สำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องต่อ หรือขยายเงื่อนไขต่าง ๆโครงการนี้ออกไป

1. มีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท

2. ร้านค้าลงทะเบียนร่วม 1.3 ล้านร้านค้า

3. คนได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 32.8ล้านคน ครอบคลุม 3 กลุ่ม

4. ช่วงลงทะเบียนวันแรก คนแห่ลงทะเบียนสูง 6.03 ล้านคน

5. ลงทะเบียนคนไม่มีสมาร์ทโฟน คนแห่จองคิวแน่นหน้าธนาคารวันแรก 112,981 คน

6. กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ

นอกจากนี้ยังมีเหตุผล และข้อมูลอื่น ๆ มาประกอบด้วยว่าโครงการเราชนะ ดีจริง อย่างเช่นข้อมูลจังหวัดที่มีร้านค้าลงทะเบียนสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 187,598 แห่ง, ชลบุรี 61,698 แห่ง, สมุทรปราการ 44,196 แห่ง, เชียงใหม่ 43,463 แห่ง, นนทบุรี 43,312 แห่ง, ปทุมธานี 41,622 แห่ง, สงขลา 36,946 แห่ง, นครราชสีมา 36,563 แห่ง, นครศรีธรรมราช 31,107 แห่ง และ สุราษฎร์ธานี 29,219 แห่ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค.2564)

คนเฮรับโครงการเราชนะรอบใหม่ พ่อค้าแม่ค้าประชาชน เฮรับโครงการเราชนะรอบใหม่

อีกทั้งยังมีในเรื่องของ10 ร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายมากที่สุด ในโครงการเราชนะ ดังนี้ 1) ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 71,530 ล้านบาท 2) ร้านธงฟ้า 62,953 ล้านบาท 3) รัานอาหารและเครื่องดื่ม 33,433 ล้านบาท 4) ร้าน OTOP 4,706 ล้านบาท 5) ร้านค้าบริการ 3,300 ล้านบาท และ 6) ขนส่งสาธารณะ 111 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.2564) นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ที่คาดว่ารัฐบาลเอามาเป็นเกณฑ์ตัดสินให้โครงการเราชนะได้ไปต่อ แต่ก็เชื่อว่ายังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่รัฐ และกระทรวงการคลังมองเห็นประกอบอยู่ด้วย จึงเป็นที่มาของข่าวดีให้ใครหลายคนได้กระชุ่มกระชวยหัวใจ  ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เห็นว่าเร็วขึ้นเตรียมกดรับสิทธิ์ แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ค.2564 นี้ กดปุ่มรับสิทธิ์มิถุนายน นี้ ใครเข้าข่ายได้โครงการไหนก็ลองศึกษารายละเอียดรอบใหม่กันให้ดี ๆ

เปิดสถิติสำคัญโครงการเราชนะ เปิดสถิติสำคัญโครงการเราชนะ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด