Spring News

เช็กสิทธิ เยียวยาเราชนะรอบ 2 แจกเพิ่ม 2,000 อัปเดตวิธีลงทะเบียน รับสิทธิ

06 พ.ค. 2564 เวลา 8:56 น. 54

เยียวยาเราชนะรอบ 2 เพิ่มเงิน 2,000 ผ่านมติ ครม. เห็นชอบฯ ล่าสุดเกิดคำถามว่าต้องลงทะเบียนหรือไม่สำหรับทั้ง 3 กลุ่มที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านี้ พร้อมอัปเดตวิธีการ และการเช็กสิทธิผ่านเว็บไซต์

เช็กสิทธิ เยียวยาเราชนะรอบ 2 แจกเพิ่ม 2,000 อัปเดตวิธีลงทะเบียน รับสิทธิ

สำหรับการ ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ หรือการรับเงิน เยียวยาเราชนะรอบ 2 ที่จะจ่ายเพิ่มให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. ในกรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท ให้ใช้จ่ายกันจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือวันสิ้นสุดโครงการ

www.เราชนะ.com

ทั้งนี้คาดว่าการรับเงิน เยียวยาเราชนะรอบ 2 จะไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิเพราะทางกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลของผู้รับสิทธิโครงการอยู่แล้ว ซึ่งเราชนะรอบใหม่จะใช้รูปแบบการโอนเงินจ่ายเข้าแอปเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท

 

ซึ่งรายละเอียดการโอนเงิน เยียวยาเราชนะรอบ 2 เข้าแอปเป๋าตัง ยังไม่เคาะวันและเวลาที่แน่นนอนต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด