Spring News

"ภาดาท์" ร่วมหนุน 5 มัสยิด มอบข้าวสารให้ นำไปประกอบอาหารก่อนหมดรอมฎอน 

09 พ.ค. 2564 เวลา 2:29 น.

"ภาดาท์ วรกานนท์" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนบุญให้กับพี่น้องชาวมุสลิม เขตราชเทวี โดยการนำข้าวสารมอบให้ เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน

น.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนบุญให้กับพี่น้องชาวมุสลิมเขตราชเทวี โดยการนำข้าวสารมอบให้กับหลายมัสยิด อาทิ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  มัสยิดดารุลฟะละฮ์ มัสยิดซูลูมุตตากีน มัสยิดยามีอุลด๊อยรียะห์ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์2 เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิมให้สามารถปฏิบัติภารกิจการถือศีลอดให้สำเร็จลุล่วง

 ภาดาท์ วรกานนท์

นอกจากนี้ ส.ส. ภาดาท์ ยังเน้นกำชับให้ทุกคนต้องระวังและมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิดในระหว่างการทำอาหารก่อนแจกจ่าย "ทุกคนควรใส่ถุงมือ ใส่หมวกคลุมผม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสัมผัสภาชนะโดยตรงและป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนลงไปในอาหารได้" น.ส. ภาดาท์ กล่าว

 ภาดาท์ วรกานนท์

 ภาดาท์ วรกานนท์  ภาดาท์ วรกานนท์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด