ข่าวปลอม อย่าแชร์! ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทาน ยาแอสไพริน

14 พ.ค. 2564 เวลา 4:12 น. 22

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทาน "ยาแอสไพริน" เตือน การรับประทานยาดังกล่าวโดยไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน อาจจะทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติ จนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ตามที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทานยาแอสไพริน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาแอสไพริน ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยตนเองนั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า การรักษาโรคโควิด-19 ปัจจุบันให้การรักษาตามแนวทางของ ศบค. เป็นหลัก ส่วนการรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรค ยังคงต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเท่านั้น จึงไม่ควรซื้อยาแอสไพรินมารับประทานเองตามที่มีการส่งต่อข้อมูล

โดยยาแอสไพริน มีฤทธิ์เป็นยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ใช้ในการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในโรคกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดอุดตัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมอง หลอดเลือดหัวใจ หรือแม้แต่หลอดเลือดส่วนปลาย คุณสมบัติการป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนี้ จะช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดและอุดตันภายในหลอดเลือดได้ แต่ก็มีผลข้างเคียง หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว เช่น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ทั้งในสภาวะปกติ หรือเวลาที่มีแผลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือแผลอันเนื่องมาจากการผ่าตัด การทำหัตถการต่าง ๆ ดังนั้น การรับประทานยาดังกล่าวโดยไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน อาจจะทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติ จนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันการรักษาโรคโควิด-19 ยังคงยึดถือตามแนวทางของ ศบค. ส่วนการรักษาภาวะแทรกซ้อนนั้นต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเท่านั้น จึงไม่ควรซื้อยาแอสไพรินมารับประทานเอง เพื่อหวังผลในการรักษาโรคโควิด-19 หรือเพื่อการป้องกันบรรเทาภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับโรคโควิด -19 ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด