Spring News

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในเรือนจำน่าห่วง พบตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

17 พ.ค. 2564 เวลา 3:38 น.

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในเรือนจำน่าห่วง ตัวเลขเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคัดกรองเชิงรุกโดย สธ. และกรมราชทัณฑ์ เฉลี่ย การติดเชื้อในเรือนจำทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49 จากจำนวนคัดกรอง รอรายงานผลอีก 2,235 ราย

สถานการณ์โควิดในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและสถานที่ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 16 พ.ค. 64 พบว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคัดกรองเชิงรุกโดย สธ. และกรมราชทัณฑ์ โดยการติดเชื้อในเรือนจำทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49 จากจำนวนคัดกรอง ยังรอรายงานผลอีก 2,235 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเรือนจำ 

กรุงเทพมหานคร พิเศษกรุงเทพฯ-หญิงกลาง-กลางคลองเปรม-พิเศษธนบุรี-บำบัดพิเศษกลาง

ตรวจ 14,429 พบผู้ติดเชื้อ 6,749

นนทบุรี ตรวจ 2,261 พบผู้ติดเชื้อ 48 รอผลตรวจ 2,214

ฉะเชิงเทรา ตรวจ 798 พบผู้ติดเชื้อ 22 รอผลตรวจ 21

เชียงใหม่ ตรวจ 6,469 พบผู้ติดเชื้อ 3,929

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด