Spring News

ตลาดยิ่งเจริญ รายงาน ผลตรวจโควิดเชิงรุก 929 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย

20 พ.ค. 2564 เวลา 8:20 น.

"ตลาดยิ่งเจริญ" รายงาน ผลการตรวจโควิด-19 เชิงรุก 929 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย ทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ สรุปตั้งแต่วันที่ 8-18 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 100 ราย

วันนี้ ( 20 พ.ค. 64 ) ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศ ผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการตรวจหาเชื้อ ฯ เชิงรุก แก่ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงามข้ามชาติ และชุมชนครอบคลุมพื้นที่ ตลาด ฯ จำนวน 4,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน

ในวันนี้ทางตลาด ฯ รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ที่เข้ารับการตรวจเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 929 ราย และพบติดเชื้อ 47 ราย แบ่งเป็น

1. ชาวไทย จำนวน 600 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 20 รายและตรวจใหม่ จำนวน 8 ราย (วันที่ 20 พ.ค. 64)

2. แรงงานข้ามชาติ จำนวน 329 ราย พบติดเชื้อ ฯ จำนวน 27 ราย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8-18 พ.ค. 64 ผลการตรวจเชิงรุก รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ฯทั้งหมด 100 ราย แบ่งเป็น คนไทย 43 ราย และแรงงานข้ามชาติ 57 ราย

สำหรับการแจ้งผลการตรวจ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จะแจ้งผลตรวจโดยตรงเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ป่วยติดเชื้อ ฯเพื่อประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

ตลาดยิ่งเจริญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด