Spring News

ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิด19 เพิ่มอีก 1,228 ราย ติดเชื้อสะสม 21,010 ราย

27 พ.ค. 2564 เวลา 7:21 น. 2

"กรมราชทัณฑ์" รายงาน พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1,228 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,054 ราย ติดเชื้อสะสม 21,010 ราย พร้อมแจง มาตรการคัดกรองเชื้อ ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,228 ราย รักษาหาย 2,054 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 16,319 ราย รวมเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 แห่ง ดังนี้

1.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 1,986 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1,544 ราย

2.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1,704 ราย

3.ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 1 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1,158 ราย

4.เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อรายใหม่ 889 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 3,651 ราย

5.เรือนจำพิเศษธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 42 รักษาหายเพิ่ม 23 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 3,671 ราย

6.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรายใหม่ 33 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 242 ราย

7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 158 ราย

8.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 2,142 ราย

9.เรือนจำกลางบางขวาง​ ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 45 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1,698 ราย

10.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 259 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 327 ราย

11.เรือนจำกลางขอนแก่น ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1 ราย

12.เรือนจำพิเศษมีนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 1 ราย

13.เรือนจำจังหวัดสงขลา ติดเชื้อรายใหม่ 0 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 16 ราย

14.เรือนจำกลางสมุทรปราการ ติดเชื้อรายใหม่ 4 รักษาหายเพิ่ม 0 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 6 ราย

รวมติดเชื้อรายใหม่ 1,228 รักษาหายเพิ่ม 2,054 เสียชีวิต 0 คงเหลือ 16,319 ราย

นายวีระกิตติ์ฯ ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีชายที่พ้นโทษ จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและติดเชื้อจากเรือนจำฯ ได้นอนเสียชีวิตอยู่บนบาทวิถีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นั้น ขอเรียนว่า

ชายคนดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนพ้นโทษ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้รับแจ้งจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการป่วยแสดง เรือนจำฯ จึงได้ประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว รวมกับผู้ต้องขังอีก 3 รายที่พ้นโทษพร้อมกันในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ไปรับการรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อ ตามกระบวนการของการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของกรมราชทัณฑ์

นายวีระกิตติ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ทั้งแบบปกติ ปล่อยตัวชั่วคราว และการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง ต้องดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปล่อยตัวทุกราย และทุกกรณี โดยหากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งชื่อและกำหนดการปล่อยตัวแก่สำนักงานสาธารณสุขก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในรายที่สงสัยว่าจะติดเชื้อให้ดำเนินการแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อย 14 วันหากไม่ติดเชื้อจึงปล่อยตัวได้ หากพบว่ามีการติดเชื้อ หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวอยู่ ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่เพื่อรับตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา และในผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว ก่อนปล่อยตัวให้แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อติดตามผลต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน

นายวีระกิตติ์ฯ กล่าวปิดท้ายถึงมาตรการลดความแออัดในเรือนจำว่า กรมราชทัณฑ์กำลังพิจารณา โครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาด และการปรับขยายเกณฑ์พักการลงโทษ เพื่อให้นักโทษได้รับการพักการลงโทษมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน และภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการให้ผู้ต้องขังใช้สิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งได้รับความกรุณาจากสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ได้ออกมาตรการลดการ
คุมขังและการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มา ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของเรือนจำ/ทัณฑสถานได้เป็นอย่างดี

ผู้ต้องขังติดโควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด