Spring News

เช็กด่วน! เราชนะบัตรคนจน - ไม่มีมือถือ 28 พ.ค. 64 เงินเข้าอีก 1,000 บาท

28 พ.ค. 2564 เวลา 3:55 น. 2

เราชนะบัตรคนจน และไม่มีมือถือ ประจำวันที่ 28 พ.ค. 64 เงินเข้าอีก 1,000 บาท ผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รวมเงินเยียวยาโอนรอบใหม่ 2,000 บาท ครบถ้วนแล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

เช็กด่วน! เราชนะบัตรคนจน - ไม่มีมือถือ 28 พ.ค. 64 เงินเข้าอีก 1,000 บาท

28 พ.ค. 64 เช็กสิทธิเงินเข้าวันไหน ? สำหรับ เราชนะกลุ่ม "บัตรคนจน" และ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเยียวยา 1,000 บาท เข้าวันนี้ รวมเงินช่วยรอบใหม่โอนครบ 2,000 บาทแล้ว

ตางรางจ่ายเงินเราชนะ

ทั้งนี้สามารถเช็กสิทธิเงินเยียวยาโควิดผ่าน www.เราชนะ.com หรือตรวจสอบเงินเข้าได้ที่เครื่อง EDC ที่ร้านค้า ณ เข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือวันสิ้นสุดโครงการ

ตารางการจ่ายเงิน เราชนะบัตรคนจน - กลุ่มไม่มีมือถือ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด