svasdssvasds

"ราชทัณฑ์" เผย ผู้ต้องขังติดโควิด-19 รายใหม่ 1,117 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,939 ราย

"ราชทัณฑ์" เผย ผู้ต้องขังติดโควิด-19 รายใหม่ 1,117 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,939 ราย

"กรมราชทัณฑ์" รายงาน พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1,117 ราย รักษาหาย 1,939 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,445 ราย พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดตรังเพิ่ม 1 แห่ง

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,117 ราย รักษาหาย 1,939 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,445 ราย พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดตรังเพิ่ม 1 แห่ง รวมเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

1.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 2 รักษาหายเพิ่ม 1,356 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 8 ราย คงเหลือ 182 ราย

2.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 118 รักษาหายเพิ่ม 17 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 3 ราย คงเหลือ 1,802 ราย

3.ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 453 คงเหลือ 1,611 ราย

4.เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อรายใหม่ 302 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 3 ราย คงเหลือ 3,948 ราย

5.เรือนจำพิเศษธนบุรี รักษาหายเพิ่ม 554 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 7 ราย คงเหลือ 3,110 ราย

6.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา รักษาหายเพิ่ม 71 รักษาหายเพิ่ม 1 คงเหลือ 312 ราย

7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง รักษาหายเพิ่ม 10 คงเหลือ 148 ราย

8.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 21 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 7 รายคงเหลือ 2,128 ราย

9.เรือนจำกลางบางขวาง​ ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 4 รายคงเหลือ 1,704 ราย

10.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 139 คงเหลือ 466 ราย

11.เรือนจำกลางขอนแก่น คงเหลือ 1 ราย

12.เรือนจำพิเศษมีนบุรี คงเหลือ 1 ราย

13.เรือนจำจังหวัดสงขลา ติดเชื้อรายใหม่ 10 คงเหลือ 26 ราย

14.เรือนจำกลางสมุทรปราการ รักษาหายเพิ่ม 1 คงเหลือ 5 ราย

15.เรือนจำจังหวัดตรัง ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย คงเหลือ 1 ราย

รวมติดเชื้อรายใหม่ 1,117 รักษาหายเพิ่ม 1939 ปล่อยตัว/
พ้นโทษ 28 ราย คงเหลือ 15,445 ราย

 นายวีระกิตติ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 22,101 ราย หายป่วย 6,404 ราย ปล่อยตัว/พ้นโทษ 249 ราย เสียชีวิต 8 ราย คงเหลือผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,445 ราย ใน 15 เรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีเรือนจำใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น คือ เรือนจำจังหวัดตรัง ที่มีการตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อในระหว่างแยกกักตัว ตามมาตรการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของทางเรือนจำที่เป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่เรือนจำชั้นใน

related