svasdssvasds

ราชทัณฑ์ รายงาน ผู้ต้องขังติดโควิด รายใหม่ 1,902 ราย รักษาอยู่ 14,714 ราย

ราชทัณฑ์ รายงาน ผู้ต้องขังติดโควิด รายใหม่ 1,902 ราย รักษาอยู่ 14,714 ราย

กรมราชทัณฑ์ รายงาน พบผู้ต้องขังติดโควิด-19 รายใหม่ 1,902 ราย อยู่ระหว่างรักษา 14,714 ราย รวมติดเชื้อสะสม 23,245 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย เผย ล่าสุดปรับระบบรายงานให้ตรงกับ ศบค.แล้ว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,902 ราย รักษาหาย 1,140 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 14,714 ราย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ขอเรียนว่าสถานการณ์ในภาพรวมชัดเจนและดีขึ้น จากการตรวจสอบการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังยืนยันว่าเรือนจำ 116 แห่ง ไม่มีผู้ติดเชื้อ และได้ปรับมาตรการห้องกักกันโรคขึ้น

ส่วนเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดได้พ้นสภาวะแล้ว 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ส่วนอีก 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี มีจำนวนผู้หายแล้วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คงเหลือเพียง 3 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดระบบโรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้ สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อของ ศบค.รท.ที่มีความแตกต่างจากยอดของ ศบค.นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการปรับระบบการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบข้อมูล และระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้รายงานสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับ ศบค.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ต้องขังติดโควิด รายใหม่ 1,902 ราย