svasdssvasds

กรมการพัฒนาชุมชน ปลูกป่าฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรมการพัฒนาชุมชน ปลูกป่าฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเขาขยาย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกันปลูกต้นตะแบก  ต้นอินทนิล ต้นเสลา ซึ่งมีดอกสีม่วง จำนวน 244 ต้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ณ เขาขยาย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งในงานพระราชพิธี ตลอดจนพระราชกรณียกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสตรีไทย และมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง

ปลูกป่าเขาขยาย เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปลูกป่าเขาขยาย เฉลิมพระเกียรติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2563 ได้มีการปลูกต้นไม้ดอกสีม่วงไปแล้วจำนวน 1,043 ต้น ล้วนแล้วเป็นต้นไม้สีม่วง อาทิ ต้นตะแบก ต้นอินทนิล ต้นเสลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กรมการพัฒนาชุมชน ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มี ดอกสีม่วงทดแทนต้นไม้ดอกสีม่วงเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 1,044 ต้น ซึ่งมีความหมายในการปลูก คือ เลข 10 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเลขข้างหลัง 44 หมายถึงพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บวกอีกหนึ่ง รวมทั้งได้ปลูกกล้วยอีกจำนวน 144 ต้น เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของคนและนกต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯนี้ด้วย

โดยในอนาคตพื้นที่เขาขยายนี้จะมีต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วงบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีการปลูกต้นไม้อื่นๆ แซมขึ้นมา เช่น ต้นกล้วยน้ำว้า เป็นพืชอาหารสารพัดประโยชน์ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นไม้อื่น เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้อีกด้วย และมีการห่มดินด้วยฟางข้าวและโรยปุ๋ยชีวภาพเพื่อเป็นการชะลอการระเหยของน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน ช่วยทำให้จุลินทรีย์ ฮิวมัสที่อยู่ในดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้มากขึ้น

และหลังจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนจะขอนำพื้นที่เขาขยายทั้ง 1,000 กว่าไร่ที่ช่วยกันฟื้นฟูสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็น Land mark ของจังหวัดชัยนาทที่สำคัญต่อไป

ปลูกป่าเขาขยาย เฉลิมพระเกียรติ

“โดยการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเขาขยายเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เนื่องจากพี่น้องจิตอาสาทุกท่านชักชวนกันมาทำความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย ที่สนับสนุนช่วยดูแลต้นไม้ที่ปลูกเป็นประจำทุกสัปดาห์ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท และจิตอาสาสมาชิกชมรมคนรักษ์เขาขยาย เพื่อให้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่ป่าเขาขยายเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวสรุป

related