Spring News

เช็กเลย! "ชลบุรี" สั่งปลดล็อก 6 ชายหาด ลงเล่นน้ำได้แล้ว

08 มิ.ย. 2564 เวลา 5:24 น. 149

ชลบุรีสั่งปลดล็อก 6 ชายหาด หาดพัทยา-หาดจอมเทียน-หาดดงตาล-หาดยินยอม-หาดบ้านอำเภอและหาดบางเสร่ เล่นน้ำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

จังหวัดชลบุรี ปลดล็อก 6 ชายหาดในพื้นที่จังหวัด ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดย 6 ชายหาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดดงตาล หาดยินยอม หาดบ้านอำเภอ และหาดบางเสร่ ซึ่งหาดในพื้นที่กองทัพเรือสัตหีบยังคงปิดต่อไป 

สำหรับ 4 ข้อห้ามใช้พื้นที่ชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย

2.กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่มมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

3.ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

4.สำหรับการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ในบริเวณดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 29/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564

เช็กเลย! "ชลบุรี" สั่งปลดล็อก 6 ชายหาด ลงเล่นน้ำได้แล้ว

สถานการณ์โควิดในจังหวัดชลบุรี วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 69 ราย

1. Cluster ชุมชนที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว อำเภอศรีราชา 22 ราย

2. Cluster โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์พันเสด็จ จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย

3. Clulster จากโรงงานแห่งหนึ่ง ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 1 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ชุมชนบางทราย) 6 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 3 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster บริษัท เซเลอเรส) 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

7.1 ในครอบครัว 13 ราย

7.2 จากสถานที่ทำงาน 8 ราย

7.3 ใกล้ชิดแรงงานต่างด้าว อำเภอศรีราชา 3 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 8 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 227 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 487 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ททท.สำนักงานพัทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด