Spring News

เศรษฐกิจที่เติบโตตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขยะในทะเล ปัญหาที่โลกต้องเผชิญ

08 มิ.ย. 2564 เวลา 10:14 น. 132

วันนี้เราขอนำเสนอปัญหาขยะในทะเล อย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ปัญหาขยะหลัก ๆ เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจที่เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากร คือตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขยะในทะเล ปัญหาที่โลกต้องเผชิญ ไปติดตามเรื่องนี้

การที่เศรษฐกิจเติบโตไปอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัว ประชากรขยายตัว ปัจจัยเหล่านี้ยอมส่งผลต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดขยะมูลฝอยมาก โดยเฉพาะพื้นที่เมืองหลวง หรือเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจปัญหาขยะ คือปัญหาใหญ่มากที่หลายฝ่ายกำลังเร่งแก้ไข ที่สำคัญแนวโน้มปัญหาขยะจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเล ที่ต้องนับวันมีสูงขึ้น

ในประเทศไทยแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ขยายตัวในช่วงโควิด-19 แต่ปัญหาขยะในทะเลก็ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาขยะอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกทม . ที่กำลังเปิดแผนการจัดการขยะเพื่อรับมือให้ทันการเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดฃเผยแผนจัดการขยะ ลดฝังกลบเหลือร้อยละ 30 ในปี 2566 นำเทคโนโลยีใหม่มาบริหารขยะ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

เมืองหลวงเร่งจัดการขยะรับมือเศรษฐกิจขยาย

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยว่า ที่ผ่านมาเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 9,717.91 ตัน โดยริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน การขยายตัวของสังคมเมือง และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนในวิถีชีวิต New Normal เนื่องจากมีการสั่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวทำให้กทม.ต้องมีการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามกทม. ได้พยายามศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานหรือนำขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำขยะไปหมักทำเป็นปุ๋ย และการกำจัดขยะโดยใช้ความร้อนสูงด้วยระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มปริมาณการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีสะอาดเท่านั้น แต่จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพฯ ซึ่งมีเป้าหมายลดสัดส่วนการฝังกลบขยะให้เหลือ 30% ในปี 2566 จากปัจจุบันซึ่งยังมีสัดส่วนสูงถึง 80%

ปัญหาเมืองโตไว ทำขยะลงสู่ทะเลสูงขึ้น ปัญหาเมืองโตไว ทำขยะลงสู่ทะเลสูงขึ้น

ธุรกิจโตขยะก็เพิ่มตาม

วันนี้ #SPRiNG จะพาส่องดูว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของการเพิ่มขยะในทะเล นอกจากเพิ่มขึ้นของประชากร และการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดขยะมากขึ้น การค้า การขายตามสถานที่ต่าง ๆ  การเติบโตของค้าขายออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการขยะไม่ดีพอบางแห่งก็ตัวการในการเพิ่มขยะในปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ให้เกิดขยะ ปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด