Spring News

อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค

10 มิ.ย. 2564 เวลา 7:52 น.

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) เวลา 9.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

โดยนายอนุทิน ได้ทักทายประชาชน ให้กำลังใจและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครที่มาให้บริการแก่ประชาชน ที่สมัครใจมารับการฉีดวัคซีนด้วย 

อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เดอะมอลล์ บางแค เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค และโรงพยาบาลพญาไท 3 โดยการนำของ ดร.พรชัย มงคตลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมคณาจารย์ นักศึกษาอาสาสมัคร วันละ 70 คน จากมหาวิทยาลัยสยาม อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค

ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากภาคส่วนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการ และทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล เดอะมอลล์ บางแค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด