Spring News

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพ. 76 จังหวัด

11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:42 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 456 ชุด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัย โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพ. 76 จังหวัด สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพ. 76 จังหวัด

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพ. 76 จังหวัด สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพ. 76 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด