Spring News

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงยังให้เรียนออนไลน์ แม้ ศธ. ประกาศเปิดเทอมวันนี้

14 มิ.ย. 2564 เวลา 2:27 น. 23

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงเข้มยังไม่เปิดใช้อาคาร ให้นักเรียน เรียนออนไลน์เท่านั้น โดยกระทรวงศึกษาธิการย้ำ ให้เขตพื้นที่วางแผนการเรียนการสอน 5 รูปแบบให้มีประสิทธิภาพ

จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศยืนยันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดเดิมคือวันที่ 14 มิถุนายน นั้นบรรยากาศบริเวณโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 และเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 ยังคงไม่มีการเปิดการเรียนการสอนแต่อย่างใดมีเพียงภารโรงและครูบางส่วน ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ยังห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ยังเปิดเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ เรียนได้เฉพาะออนไลน์ หรือออนแอร์เท่านั้น เช่นเดียวกับโรงเรียน​แสงทอง  อ.หาดใหญ่​ จังหวัด​สงขลา​ ยังคงสอนแบบออนไลน์อยู่เช่นกัน ทั้งนี้ยังพบอีกว่าจังหวัดพังงาสั่งปิดทุกโรงเรียนในอำเภอคุระบุรีสกัดโควิด-19แพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์แพปลาเพิ่มต่อเนื่อง

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงยังให้เรียนออนไลน์ แม้ ศธ. ประกาศเปิดเทอมวันนี้

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงยังให้เรียนออนไลน์ แม้ ศธ. ประกาศเปิดเทอมวันนี้

ทั้งนี้ ‘กระทรวงศึกษาธิการ’ ได้มีการมอบนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ เตรียมพร้อม ‘เปิดเรียน’ ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 นี้ พร้อมย้ำให้เขตพื้นที่วางแผนการเรียนการสอน 5 รูปแบบให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับการสอนเป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ

1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงยังให้เรียนออนไลน์ แม้ ศธ. ประกาศเปิดเทอมวันนี้

โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงยังให้เรียนออนไลน์ แม้ ศธ. ประกาศเปิดเทอมวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด