svasdssvasds

มองโลกในแง่ดีไม่ได้เลย... ถ้าต้องส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19

มองโลกในแง่ดีไม่ได้เลย... ถ้าต้องส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19

สถานการณ์โควิด 19 ที่ครูยังรับวัคซีนยังไม่มากพอ เชื่อว่าผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานคงหวั่นใจเรื่องเปิดเทอม บ้างก็อยากให้เลื่อนวันเปิดเทอมออกไป บ้างก็ไม่อยาก ให้เรียนออนไลน์แทนก็ได้นี่ อันที่จริง แต่ละบ้านก็มีปัจจัยต่างกัน ทุกความเห็นต่างจึงสำคัญ

จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา รวม 1,043 คน ของ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พบว่า ผู้ปกครองมีความเห็นพ้องและเห็นต่างเกี่ยวกับการเปิดเทอมในช่วงโควิด 19 ดังนี้

  คิดอย่างไรกับการให้เด็กไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19  

เมื่อถามว่า อยากให้บุตรหลานไปโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือไม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ระบุว่า 

 • 71.1% บอกว่า ไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียน
 • 28.9% บอกว่า อยากให้ลูกไปโรงเรียน 

ถามต่อว่า ที่ไม่อยากให้ลูกหลานไปโรงเรียนเพราะกังวลเรื่องไหนมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ผู้ปกครองระบุว่า

 • 88.6% กลัวเด็กที่ติดเชื้อจากคนครอบครัวแล้วมาแพร่ในโรงเรียน 
 • 49.1% ลูกยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต 
 • 45.4% ครู อาจารย์ ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • 41.0% ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษานั้นๆ 
 • 32.5% อยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง
 • 27.2% เสี่ยงติดเชื้อจากการใช้บริการรถสาธารณะ รถโรงเรียน 

ไปโรงเรียน ช่วงโควิด-19

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 7 - 9 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ : 12 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานไปโรงเรียน ก็เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้เหตุผลว่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 • 81.2% กังวลว่าคุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน
 • 66.4% เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม
 • 36.2% ไม่มีเวลาดูบุตร-หลานช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน
 • 30.6% อุปกรณ์ไม่เอื้อ/ไม่เพียงพอ เช่น อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต 
 • 24.6% เด็กเกิดความเครียดเพราะต้องจ้องจอนาน เนื่องจากเรียนหลายวิชา
 • 16.5% วุ่นวายเพราะมีลูกหลายคนและเวลาเรียนออนไลน์ตรงกัน

  เปิดทางเลือกที่ดีที่สุดในความคิดของผู้ปกครอง   

 • 39.0% เลื่อนเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
 • 26.3% ให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือให้ไปโรงเรียน
 • 17.9% ถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปโรงเรียน
 • 9.5% สนับสนุนให้มีหลักสูตรการเรียนแบบ homeschool มากขึ้น
 • 4.6% พื้นที่ไหนไม่เสี่ยงควรเปิดเรียนตามปกติ
 • 2.7% อื่นๆ อาทิ ผลัดกันไปเรียนทีละครึ่งห้อง จัดระบบการเรียนให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ที่มา : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด