"หมอธีระวัฒน์" ชี้ถ้าถ้ามีวินัย ก็ไม่ต้องกังวลกับ "โควิดต่างสายพันธุ์"

17 มิ.ย. 2564 เวลา 1:04 น. 1

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชี้จะไวรัสสายไหนๆ ถ้ามีวินัย รักษาระยะห่าง ไวรัส ทำอะไรเราไม่ได้เด็ดขาด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า

ถ้าจะกลัวเรื่องสายพันธุ์...กลับมาถามตนเองว่ามีวินัยหรือไม่?

จะสายไวรัส ไหนๆ ถ้ามีวินัย รักษาระยะห่าง ไวรัส ทำอะไรเราไม่ได้เด็ดขาด ....และร่วมกับวัคซีนอีกแรง

ดังนั้นการที่กล่าวถึงสายพันธุ์ใหม่จากที่ต่างๆนั้น ในการติด และความรุนแรง

จำเป็นที่ต้อง พิจารณาถึงปัจจัยร่วมอย่างอื่น ในจุดผันแปรย่อยๆของยีนของไวรัสทั้งหมดด้วย ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อน และใช้งบประมาณ

แต่ ที่สำคัญ ต้องประกอบกับลักษณะของมนุษย์ที่ติดเชื้อแต่ละบุคคล พฤติกรรมการรับเชื้อ ปัจจัยด้อยที่ทำให้เปราะบาง และมีการให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ทันท่วงทีหรือไม่

และที่สำคัญยิ่งคือแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อต่างกัน แม้ เพศ อายุ เชื้อชาติ รับเชื้อที่เดียวกัน เจ็บหนัก ตาย ต่างกัน

จะสายไหนๆ ถ้ามีวินัย รักษาระยะห่าง ไวรัส ทำอะไรเราไม่ได้เด็ดขาด ..รับรอง

ถ้าติด จะหนัก จะหายหรือไม่ จึงขึ้นกับ ดวงด้วย (การตอบสนองของแต่ละคน ตามชะตาชีวิต ระดับ ยีน และเหนือยีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด