ชลบุรียังหนัก พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 175 ราย เร่งตรวจเชิงรุกเพิ่ม

20 มิ.ย. 2564 เวลา 2:40 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ พบว่ามีจำนวน 175 ราย จากการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 306 ราย และค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น 1035 ราย ซึ่งระหว่างนี้รอรับรายงานจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมต่อไป

20 มิ.ย.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 175 ราย รายละเอียดดังนี้

1. คลัสเตอร์ ชุมชนบ้านพักในซอยราชประสิทธิ์ อ.เมืองชลบุรี 66 ราย

2. แคมป์แรงงานต่างด้าว ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 55 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก  2 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เดินทางมาจาก กทม. 4 ราย

5. บาร์ออนไลน์ ซอย6 อ.บางละมุง 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เชื่อมโยง คลัสเตอร์ตลาดใหม่ 5 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในตลาดแห่งหนึ่งใน อ.สัตหีบ)  8 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

   8.1 ในครอบครัว 11 ราย

   8.2 จากสถานที่ทำงาน 3 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 6 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 14 ราย

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

โดยได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 306 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,035 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 4 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่องขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วันจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด