เช็กตัวเองก่อน ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ ดีไหม หรือควรปล่อยให้สิทธิปลิว?

20 มิ.ย. 2564 เวลา 4:00 น. 4

จากมาตรการภาครัฐที่เปิดให้คนไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันจันทร์นี้ SPRiNG จึงนำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทุกคนพิจารณา ประกอบการตัดสินใว่าจะใช้สิทธินี้หรือปล่อยให้สิทธิปลิวดี

ทบทวนเงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ลิงก์

5 ข้อต้อง 'ไม่' จึงจะใช้สิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับคุณสมบัติเบสิกของผู้มีสิทธิเข้าร่วม ยิ่งใช้ยิ่งได้ คือ ผู้ถือสัญชาติไทย, อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนกับเลขบัตร 13 หลัก แต่ใช่ว่าพร้อมเรื่องเบสิกมากๆ แล้วจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ทุกคน เนื่องจากมี 5 ข้อต้อง ไม่ ที่ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิได้

 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง (ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564) 
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ้าว...รับสิทธิ 'คนละครึ่งเฟส 3' ไปแล้ว อดเลยมั้ย?

ในกรณีที่คุณได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ไปแล้ว แนะนำว่า ให้พิจารณาสิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธินั้นๆ ให้ดี เพราะเอื้อประโยชน์ต่างกัน **ที่สำคัญ ทุกคนสามารถเปลี่ยนสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งเท่านั้น 

หรือในกรณีที่ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ (โดยยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3) แล้วต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 22.00 น.

Tips สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

ตัวอย่างลิสต์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัด (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564)

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัด ยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัด

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอีกเพียบ ส่องก่อนลงทะเบียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าจะเลือกโครงการนี้ (แทนคนละครึ่งเฟส 3) หรือไม่ คลิก

หากพิจารณาแล้วว่า อยาก(เปลี่ยนมา)ใช้สิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ผ่านทางแอป “เป๋าตัง” เท่านั้น 

ในกรณีที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอป “เป๋าตัง” หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้

ยิ่งใช้ยิ่งได้

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ระยะเวลา ตัดสินใจว่าจะรับสิทธิก็ต้องรู้ว่า

 • ต้องจ่ายเงินด้วยตัวเองก่อน ผ่าน g-Wallet บนแอป “เป๋าตัง"
 • ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ต้องใช้วิธีสแกน QR Code แบบอยู่ต่อหน้า (face-to-face) เท่านั้น
 • รัฐให้สิทธิ e-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน (ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน)
 • e-Voucher ที่ได้รับสามารถสะสมมูลค่าเพื่อใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ แต่ไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ได้ทุกวันในช่วงเวลาที่กำหนด

การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิจะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิหรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ ส่วนการใช้จ่ายตามสิทธิสามารถทำได้สองช่องทางคือ

 • ใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ระหว่างเวลา 6.00 - 23.00 น. 
 • ใช้จ่ายผ่านแอป “ถุงเงิน” ระหว่างเวลา 6.00 - 23.00 น. 

SPRiNG รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐมาให้พิจารณาหลากหลายด้าน สิทธิไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เลือกเลย!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด